Monday, May 16, 2011

Jangan pernah jadi dewasa.....

Orang dewasa tidak ingat lagi, bagaimana rasanya,
menjadi anak-anak.
Walaupun mereka mengaku begitu.
Mereka tidak tahu lagi.
Mereka sudah lupa semuanya.
Betapa dunia dahulu berkesan lebih besar bagi mereka,
Betapa repotnya memanjat ke atas kursi.
Bagaimana rasanya kalau harus selalu menengadah?
Lupa.
Mereka tidak tahu lagi.
Kau pun akan melupakannya.
Kadang orang dewasa bercerita, betapa indahnya
ketika mereka masih anak-anak.
Mereka bahkan bermimpi menjadi anak-anak lagi.
Tetapi apa yang mereka mimpikan ketika masih anak-anak?
Aku rasa, mereka bermimpi ingin cepat-cepat menjadi dewasa.

No comments: